Mladí Baškovce

Kalendář

Odkazy

Emil Zorvan

Osobná stránka Emila Zorvana

Aetos

K tomu niet co dodať !

Barka

To iste ako aetos ,len pre prešovsanov :)

Greckokatolici na Slovnsku

Veľa užitočneho info

Homepage

Christos voskrese ! - Voistinu voskrese

 

 

Ukranian:        Khristos voskres!        Voistinu voskres!

Slovak:        Kristus vstal zmr'tvych!        Skutocne vstal

Russian:        Khristos voskrese!        Voistinu voskrese!

Polish:           Khristus zmartvikstau!        Zaiste zmartvikstau!

Italian:            Cristo e' risorto!        Veramente e' risorto!

Nech vo Vašom srdci v nedeľné ráno znie radostné CHRISTOS VOSKRESE, aby celý svet spoznal, že smrť už nemá nad človekom moc.

Nech zmŕtvychvstalý Kristus naplní Vaše srdce radosťou a pokojom.

Zo srdca želajú  

Všetci mladi z Baškoviec  

 

Žádné komentáře
 

Gréckokatolíci na Slovensku

Vopred sa ospravedlňume za menše chybičky :)